The Lord’s Prayer in Irish (Gaelic)

Audio

Press play to hear The Lord’s Prayer in Irish (some people know it as Irish Gaelic), as read by Noreen McCullaugh

And now, another version, generously given us by Dublin resident Tracy Gilbert: 


Video

Text

Ár nAthair atá ar neamh,
go naofar d’ainm;
go dtaga do ríocht;
go ndéantar do thoil ar an talamh
mar a dhéantar ar neamh.
tabhair dúinn inniu ár n-arán laethúil
maith dúinn ár bhfiacha
mar a mhaithimidne dár bhféichiúna féin;
agus ná lig sinn i geathú,
ach saor sinn ó olc. Âméin

Text – Line for Line Translation

Ár nAthair atá ar neamh,
Our Father, who art in Heaven

go naofar d’ainm;
hallowed be thy Name

go dtaga do ríocht;
Thy kingdom come

go ndéantar do thoil ar an talamh
Thy will be done on earth

mar a dhéantar ar neamh.
as it is in Heaven

tabhair dúinn inniu ár n-arán laethúil
our daily bread give us this day

maith dúinn ár bhfiacha
forgive us our trespasses

mar a mhaithimidne dár bhféichiúna féin;
as we forgive those who trespass against us

agus ná lig sinn i geathú,
and lead us not into temptation

ach saor sinn ó olc. Âméin
but deliver us from evil. Amen.

Learn More

NHM Ministrants has embarked on a project to bring The Lord’s Prayer to the web in as many languages as possible. Click here to find more languages and Lord’s Prayer resources, including how to put on a multi-lingual event featuring the Lord’s Prayer in words and in song.

Categories Lord's Prayer | Tags: , , , | Posted on April 27, 2013

Social Networks: RSS Facebook Twitter Google del.icio.us Stumble Upon Digg Reddit

Comments are closed.