The Lord’s Prayer in Afrikaans

Audio

Press play for the Lord’s Prayer in Afrikaans, spoken by Jaques Nokka Kruger.

Video

Coming soon.

Text

Onse Vader wat in die hemele is, laat u Naam geheilig word.
Laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied,
Soos in die hemel net so ook op die aarde.
Gee ons vandag ons daaglikse brood,
En vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe.
Lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die Bose.
[Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid, tot in ewigheid.]
Amen.

Text – Line for Line Translation

Onse Vader wat in die hemele is,
Our father who art in heaven,

Laat u Naam geheilig word.
That your name be hallowed.

Laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied,
Let your kingdom come, let your will be done,

Soos in die hemel net so ook op die aarde.
Just as in heaven so on earth.

Gee ons vandag ons daaglikse brood,
Give us each day our daily bread,

En vergeef ons ons skulde,
And forgive us our debts,

soos ons ook ons skuldenaars vergewe.
Just as we forgive our debtors.

Lei ons nie in versoeking nie,
And lead us not into temptation,

maar verlos ons van die Bose.
But deliver us from evil.

[Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid, tot in ewigheid.]
[for thine is the kingdom and the power and the glory forever]

Amen.

Learn More

We have embarked on a project to bring The Lord’s Prayer to the web in as many languages as possible. Click here to find more languages and Lord’s Prayer resources, including how to put on a multi-lingual event featuring the Lord’s Prayer in words and in song.

Categories Lord's Prayer | Tags: , , | Posted on April 27, 2013

Social Networks: RSS Facebook Twitter Google del.icio.us Stumble Upon Digg Reddit

Comments are closed.