The Lord’s Prayer in Hawaiian

Audio

Press play to hear The Lord’s Prayer in Hawaiian, as read by Roy Akau.


Video

Text

 

E ko mākou Makua i loko o ka lani,
E ho’āno ‘ia Kou inoa,
E hiki mai Kou aupuni,
E mālama ‘ia Kou makemake ma ka honua nei.
E like me ‘ia i mālama’ia ma ka lani lā.
E hā’awi mai iā mākou i kēia la
I ‘ai nā mākou no nēia lā.
E kala mai ho’i iā mākou i kā mākou lawehala ‘ana
Me mākou e kala nei i ka po’e i lawehala i kā mākou.
Mai ho’oku’u ‘oe iā mākou i ka ho’owalewale ‘ia mai,
E ho’opakele nō na’e iā mākou i ka ‘ino.
[No ka mea, Nou ke aupuni, a me ka mana, a me ka ho’onani ‘ia, a mau loa aku]
Āmene.

Line for Line Translation (Hawaiian/English)

E ko mākou Makua i loko o ka lani,
Our father who art in heaven,

E ho’āno ‘ia Kou inoa,
Hallowed be Thy name,

E hiki mai Kou aupuni,
Thy kingdom come,

E mālama ‘ia Kou makemake ma ka honua nei.
thy will be done on earth

E like me ‘ia i mālama’ia ma ka lani lā.
As it is in heaven.

E hā’awi mai iā mākou i kēia la
Give us this day

I ‘ai nā mākou no nēia lā.
our daily bread

E kala mai ho’i iā mākou i kā mākou lawehala ‘ana
and forgive our trespasses [debts]

Me mākou e kala nei i ka po’e i lawehala i kā mākou.
as we forgive those who trespass against us [our debtors].

Mai ho’oku’u ‘oe iā mākou i ka ho’owalewale ‘ia mai,
And lead us not into temptation,

E ho’opakele nō na’e iā mākou i ka ‘ino.
but deliver us from evil.

[No ka mea, Nou ke aupuni, a me ka mana, a me ka ho’onani ‘ia, a mau loa aku]
For thine is the kingdom, and the power, and the glory forever]

Āmene.

Hawaiian Pidgin

God, you our Fadda. You stay inside da sky. We like all da peopo know fo shua how you stay, an dat you stay good an spesho, an we like dem give you plenny respeck.  10 We like you come King fo everybody now. We like everybody make jalike you like, ova hea inside da world, jalike da angel guys up inside da sky make jalike you like.  11 Give us da food we need fo today an every day.  12 Hemo our shame, an let us go fo all da kine bad stuff we do to you, jalike us guys let da odda guys go awready, an we no stay huhu wit dem fo all da kine bad stuff dey do to us.  13 No let us get chance fo do bad kine stuff, but take us outa dea, so da Bad Guy no can hurt us.
[Cuz you our King, You get da real power, An you stay awesome foeva.] Dass it!

Learn More

NHM Ministrants has embarked on a project to bring The Lord’s Prayer to the web in as many languages as possible. Click here to find more languages and Lord’s Prayer resources, including how to put on a multi-lingual event featuring the Lord’s Prayer in words and in song.

Categories Lord's Prayer | Tags: , , , | Posted on April 27, 2013

Social Networks: RSS Facebook Twitter Google del.icio.us Stumble Upon Digg Reddit

Comments are closed.