The Lord’s Prayer in Irish Language (Gaelic)

Audio

Press play to hear The Lord’s Prayer in Irish (some people know it as Irish Gaelic), with a Galway accent, as read by Noreen McCullaugh: 

Press play to hear The Lord’s Prayer in Irish, with a Dublin accent, as read by Tracy Gilbert: 


Video

Galway Accent

Dublin Accent


Text

Ár nAthair atá ar neamh,
go naofar d’ainm;
go dtaga do ríocht;
go ndéantar do thoil ar an talamh
mar a dhéantar ar neamh.
tabhair dúinn inniu ár n-arán laethúil
maith dúinn ár bhfiacha
mar a mhaithimidne dár bhféichiúna féin;
agus ná lig sinn i geathú,
ach saor sinn ó olc. Âméin

Text – Line for Line Translation

Ár nAthair atá ar neamh,
Our Father, who art in Heaven

go naofar d’ainm;
hallowed be thy Name

go dtaga do ríocht;
Thy kingdom come

go ndéantar do thoil ar an talamh
Thy will be done on earth

mar a dhéantar ar neamh.
as it is in Heaven

tabhair dúinn inniu ár n-arán laethúil
our daily bread give us this day

maith dúinn ár bhfiacha
forgive us our trespasses

mar a mhaithimidne dár bhféichiúna féin;
as we forgive those who trespass against us

agus ná lig sinn i geathú,
and lead us not into temptation

ach saor sinn ó olc. Âméin
but deliver us from evil. Amen.

Learn More

NHM Ministrants has embarked on a project to bring The Lord’s Prayer to the web in as many languages as possible. Click here to find more languages and Lord’s Prayer resources, including how to put on a multi-lingual event featuring the Lord’s Prayer in words and in song.

Categories Lord's Prayer | Tags: , , , | Posted on April 27, 2013

Social Networks: RSS Facebook Twitter Google del.icio.us Stumble Upon Digg Reddit

Comments are closed.