The Lord’s Prayer in Kurdish (Text)


Bavê me yê li ezmanan,
Bila navê te pîroz be.
Bila padîşahiya te bê.
Daxwaza te wek li ezmanan,
Li ser rûyê erdê jî bi cih bê.
Nanê me yê rojane roj bi roj bide me.
Û li deynên me bibihûre,
Wek ku em li deyndarên xwe bihûrtine.
Û me nebe ceribandinê,
Lê me ji yê xerab xilas bike.
[Çimkî padîşahî, pêkarîn û rûmet
her û her ên te ne!]
Amîn.

Kurdish Speakers

Thank you for visiting our webpage. If you’d be interested to record The Lord’s Prayer in Kurdish, to share with others, please contact us… we’d love to hear from you.

Learn More

NHM Ministrants has embarked on a project to bring The Lord’s Prayer to the web in as many languages as possible. Click here to find more languages and Lord’s Prayer resources, including how to put on a multi-lingual event featuring the Lord’s Prayer in words and in song.

Categories Lord's Prayer | Tags: , , , | Posted on April 22, 2013

Social Networks: RSS Facebook Twitter Google del.icio.us Stumble Upon Digg Reddit

Comments are closed.