The Lord’s Prayer in Samoan

Audio

Press “play” to listen to The Lord’s Prayer in Samoan, as read by Tapuai Louis Vaili.
[jwplayer player=”2″ mediaid=”4078″]


Video

Text

Lo matou Tamä e, oi le lagi,
ia paia lou suafa.
Ia o’o mai lou malo.
Ia faia lou finagalo, i le lalolagi e pei ona faia i le lagi.
Ia e foa’i mai ia te’i matou i le aso nei a matou mea’ai e tatau ma le aso.
Ia e fa’amagalo ia te’i matou ia matou agasala,
e pei ona matou fo’i ona matou fa’amagaloina atu
i e ua agaleaga mai ia te’i matou.
Aua fo’i e te ta’ita’iina i matou i le fa’aosoosoga,
a ia e lavea’i ia i matou ai le leaga.
Auä e ou le malo,
ma le mana, atoa ma le viiga,
e faavavau lava,
Amene.

Pronunciation and Translation

Pronunciation note: Readers of English will not find the actual Samoan too hard to follow, if they remember that G in Samoan is pronounced as “ng.”

Lo matou Tamä e, `o i le lagi,
Our father in heaven,

ia paia lou suafa.
hallowed be thy name.

Ia o’o mai lou malo.
May thy kingdom come.

Ia faia lou finagalo, i le lalolagi e pei ona faia i le lagi.
May thy will be done, on earth as it is in heaven.

Ia e foa’i mai ia te’i matou i le aso nei a matou mea’ai e tatau ma le aso.
Give us this day our daily bread.

Ia fa’amagalo ia te’i matou i a matou agasala,
And forgive us our trespasses,

e pei ona matou fo’i ona matou fa’amagaloina atu i e ua agaleaga mai ia te’i matou.
as we forgive those who trespass against us.

Aua fo’i e te ta’ita’iina i matou i le fa’aosoosoga.
And lead us not into temptation.

a ia e lavea’i ia i matou ai le leaga.

But deliver us from evil.

[Auä e ou le malo, ma le mana, atoa ma le viiga, e faavavau lava.
[For thine is the kingdom, and the glory and the power forever and ever.]

Amene.

Learn More

NHM Ministrants has embarked on a project to bring The Lord’s Prayer to the web in as many languages as possible. Click here to find more languages and Lord’s Prayer resources, including how to put on a multi-lingual event featuring the Lord’s Prayer in words and in song.

Categories Lord's Prayer | Tags: , , , | Posted on April 27, 2013

Social Networks: RSS Facebook Twitter Google del.icio.us Stumble Upon Digg Reddit

Comments are closed.