Lord’s Prayer in Romanian

Text

Tatăl nostru Care ești în ceruri,sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, fie voia Ta, precum în cer așa și pe Pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită ci ne izbăvește de cel rău. [Că a Ta este împărăția și puterea și mărirea,
acum și pururea și în vecii vecilor.] Amin

Line for Line Translation

Tatăl nostru Care ești în ceruri,
Our Father who art in heaven,

Sfințească-se numele Tău.
Hallowed be Thy name.

Vie împărăția Ta,
Thy kingdom come,

Fie voia Ta, precum în cer așa și pe Pământ.
Thy will be done, on earth as in heaven.

Pâinea noastră cea de toate zilele,
Give us this day our daily bread,

Dă-ne-o nouă astăzi – și ne iartă nouă greșalele noastre
And forgive our trespasses

Precum și noi iertăm greșiților noștri.
As we forgive those who trespass against us.

și nu ne duce pe noi în ispită,
and lead us not into temptation,

Ci ne izbăvește de cel rău.
But deliver us from evil.

[Că a Ta este împărăția și puterea și mărirea, acum și pururea și în vecii vecilor.]
[For Thine is the kingdom and the power and the glory forever.]

Amin
Amen

Categories Lord's Prayer, Prayer | Tags: , , , | Posted on October 1, 2013

Social Networks: RSS Facebook Twitter Google del.icio.us Stumble Upon Digg Reddit

Comments are closed.