The Lord’s Prayer in Danish

Text

Fader vår, Du som er i Himlene, helliget vorde Ditt Navn, komme Ditt Rike, skje Din vilje, som i Himmelen, så og på jorden. Gi oss i dag vårt dagelige brød, og forlat oss vår skyld, som vi og forlater våre skyldnere, og led oss ikke inn i fristelse, men frels oss fra den onde. Amen.

Text – Line for Line Translation

Fader vår, Du som er i Himlene,
Our Father who art in heaven,

Helliget vorde Ditt Navn,
Hallowed be Thy name.

Komme Ditt Rike,
Let Thy kingdom come.

Skje Din vilje,
Let Thy will be done,

Som i Himmelen, så og på jorden.
As in heaven, so on earth.

Gi oss i dag vårt dagelige* brød,
Give us today today’s bread,

Og forlat oss vår skyld,
And forgive us our debts (sins)

Som vi og forlater våre skyldnere,
In the same way as we forgive our debtors.

Og led oss ikke inn i fristelse,
And don’t let us fall into temptation,

Men frels oss fra den onde.
But deliver us from evil.

Amen

Categories Lord's Prayer, Prayer | Tags: , , | Posted on September 21, 2013

Social Networks: RSS Facebook Twitter Google del.icio.us Stumble Upon Digg Reddit

Comments are closed.